Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przedmiot i zakres działania

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie funkcjonuje od 1999 roku. Podwalinę Urzędu w obecnym kształcie stanowił Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Urzędu Miasta w Mławie. W 1990 roku został on przekształcony w Rejonowe Biuro Pracy, a następnie w 1993 roku w Rejonowy Urząd Pracy. Wraz z reformą administracyjną państwa 1 stycznia 1999 roku powołano Powiatowy Urząd Pracy, który wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej jako jednostka organizacyjna powiatu mławskiego.

Organem zatrudnienia w rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest Starosta, będący jednocześnie dysponentem środków Funduszu Pracy określonych algorytmem dla naszego powiatu.

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie swoim zasięgiem obejmuje 9 gmin i miasto Mławę. 

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
 • ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa 
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
 • Statutu Powiatu Mławskiego,
 • Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
 • Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.

Szczegółowe informacje:

http://bip.powiatmlawski.pl/1270,przepisy-prawa.html

http://bip.powiatmlawski.pl/1277,prawo-lokalne.html

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Podstawy prawne [ 6 ]
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
14-06-12 14:28
Bińkiewicz Oktawian
20.41MB
Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-03-09 09:22
Bińkiewicz Oktawian
27.12MB
Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Mławie Statut Powiatowego Urzedu Pracy w Mławie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 446
14-09-12 10:28
Bińkiewicz Oktawian
2.96MB
Uchwała Nr 985/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11.06.2014r.pdf Uchwała Nr 985/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 11.06.2014r.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 218
14-06-12 14:28
Bińkiewicz Oktawian
1.03MB
Uchwała o zmianie Regulaminu Organizacyjnego.pdf Uchwała o zmianie Regulaminu Organizacyjnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
16-03-10 14:04
Bińkiewicz Oktawian
553.79KB
Uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/303/2014 - uchwalenie statutu.pdf Uchwała Rady Powiatu Mławskiego Nr XL/303/2014 - uchwalenie statutu.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
14-09-15 10:36
Kowalkowski Tomasz
344.63KB

Redakcja strony: Przedmiot i zakres działaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4007

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl